1. พนักงานกราฟฟิก 1 ตำแหน่ง

1
ไม่จำกัดเพศ
2
วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี จบสาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3
ประสบการณ์ ต้องทำงานออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี


สอบถามเพิ่มเติม

 โทร. 0-3440-6551, 0-3440-6552